Декларация за поверителност за клиенти

Настоящата декларация за поверителност се прилага относно обработването на лични данни на клиенти на “БлагоДарител” ЕООД.  Контролерът за обработка на тези лични данни е “БлагоДарител” ЕООД. “БлагоДарител” ЕООД отговаря за обработването на тези лични данни и се отнася сериозно към вашата поверителност. В тази връзка “БлагоДарител” ЕООД се придържа към изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) при обработването на лични данни.


Какви лични данни обработваме и защо

“БлагоДарител” ЕООД обработва вашите лични данни, защото използвате нашите услуги. Използваме следните лични данни за следните цели:


1. Осъществяване на поръчка

Ние обработваме личните данни, които ни предоставяте, когато правите поръчка. Тези лични данни са необходими, за да бъде изпълнена, потвърдена и оценена поръчката, както и да се направи плащането и евентуалното възстановяване. Правното основание за това обработване на лични данни е, че то е необходимо за изпълнението на договор, както е определено в GDPR. Можете да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас чрез нашата форма за поверителност. В процеса на поръчка обработваме следните лични данни:


име

адресни данни

данни за контакт

поръчка

данни за плащане

коментари (ако е приложимо)


2. Обслужване на клиенти

Когато се свържете с отдела ни за обслужване на клиенти, ще използваме предоставените от вас лични данни, за да отговорим на въпроса ви или да разгледаме жалбата ви. Правното основание за това обработване на лични данни е, че е необходимо за изпълнението на договор, както е дефинирано в GDPR. Обработваме следните лични данни за целите на обслужването на клиенти:

Име

Адресни данни (ако е приложимо)

Данни за контакт

Данни за плащане (ако е приложимо)

Коментари (ако е приложимо)


3. „Бисквитки“

И накрая, ние обработваме също лични данни, които ни предоставяте индиректно. “БлагоДарител” ЕООД използва „бисквитки“ за функционални, аналитични и маркетингови цели. Функционалните "бисквитки" са необходими за използването на уебсайта. Бисквитките събират следните лични данни:

Данни за местоположение

IP адрес или идентификатори на приложения

Интернет браузър и тип устройство

Език на уебсайта


Моля, запознайте се с нашата Декларация за използване на "бисквитки" за повече подробности относно "бисквитките".


4. Предотвратяване на измами

Ние обработваме някои от горепосочените лични данни и за предотвратяване на измами и други форми на злоупотреба. Правното основание за тази обработка е, че е необходимо да се преследва законният интерес на “БлагоДарител” ЕООД (предотвратяване на измами), както е определено в GDPR.


5. Анализ

Също така използваме вашите лични данни, за да можем да изпълним задълженията си за отчитане към рекламодателите и за да можем да подобрим нашия уебсайт и нашата гама от продукти и услуги. Правното основание за тази обработка е, че е необходимо да се преследва законният интерес на “БлагоДарител” ЕООД (анализ и отчитане), както е определено в GDPR. Гарантираме, че отчетите не съдържат каквито и да е данни, които могат да бъдат свързани лично с вас.


Възраст

Нашият уебсайт не е предназначен за лица на възраст под 16 години и нямаме намерение да събираме лични данни на посетители на уебсайта, които са под 16-годишна възраст. Не може обаче да проверим действителната възраст на посетителите. Ето защо съветваме родителите да наблюдават онлайн действията на децата си, за да предотвратят предоставянето на личните им данни без съгласието на родителите. Ако смятате, че сме събрали лични данни на непълнолетно лице без съгласие, моля, свържете се с нас чрез нашата форма за поверителност В резултат ще предприемем изтриване на тези данни.


Автоматизирано вземане на решения и профилиране

В изпълнение на договора с вас и с цел подобряване на нашата платформа, “БлагоДарител” ЕООД използва автоматизирано вземане на решения и профилиране. “БлагоДарител” ЕООД използва автоматизирано вземане на решения и във връзка със спазването на нашите правни задължения по отношение предотвратяването на прането на пари, финансирането на тероризма и други престъпления. Когато такова автоматизирано вземане на решения и / или профилиране води до отрицателно решение за вас и не сте съгласни с него, можете да се свържете с нас чрез нашата форма за контакт. След това ще преминем към преоценка на ситуацията. В допълнение на това бихме искали да получим от вас предложения как да подобрим тези процеси.


Колко дълго съхраняваме личните данни

“БлагоДарител” ЕООД няма да съхранява личните ви данни за по-дълъг период от необходимото за изпълнение на целите, за които са събрани данните. Ние ще съхраняваме вашите лични данни за по-дълго време само в случай, че сме длъжни по закон да го направим. “БлагоДарител” ЕООД изтрива повечето от вашите лични данни 1 година след като сте направили поръчката си. Използваме този едногодишен срок за административни цели и за да можем да отговорим на евентуални въпроси и оплаквания относно поръчката ви, отправени от вас. Съхраняваме личните данни, които използваме за целите на отчитането, анализирането и предотвратяването на злоупотреби, до 20 години след като сте направили поръчката си. Не можем да премахнем личните ви данни от архив (backup), но при извършване на възстановяване от архив ще изтрием личните данни веднага.


Споделяне с други лица

“БлагоДарител” ЕООД няма да продава вашите лични данни на трети лица и ще ги разкриваме на трети лица само в случай, че това е необходимо за изпълнение на договора ни с вас, за аналитични и маркетингови цели, или за спазване на законови задължения.


Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните страни:

Доставчици на софтуер

Партньори по изпълнението

Фирми за проучване на удовлетвореността на потребителите

Рекламни платформи (например Google и Facebook)


Ако сте избрали нашия Персонализиран пакет за бисквитки, можем да споделим вашите лични данни в псевдонимизирана форма с платформи на трети страни като Google или Facebook, за да създадем „Персонализирани аудитории“. Такива платформи ви показват персонализирани реклами въз основа на тези клиентски аудитории. Винаги можете да се отпишете от тези реклами, като преминете към нашия Основен пакет за бисквитки. 


Когато възлагаме на трети страни да обработват вашите лични данни от наше име, ние ще сключим договор за обработка на данни, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на вашите лични данни. “БлагоДарител” ЕООД ще продължи да носи крайната отговорност за такива дейности по обработка.


Достъп до лични данни, коригиране и изтриване

Имате право на достъп до всички лични данни, които събираме за вас, както и правото да поискате да ги коригираме или изтрием. Ако смятате, че обработваме вашите лични данни без валидно правно основание, или че обработваме лични данни, които не са от значение за процеса ни на работа, моля свържете се с нас. Можете да се свържете чрез нашата форма за контакт. “БлагоДарител” ЕООД ще отговори на вашето искане възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от четири седмици след получаване на вашата заявка.


Препоръки, въпроси и оплаквания

В случай, че имате други въпроси или оплаквания относно обработката на вашите лични данни, ние ще се радваме да разговаряме. Ние също бихме искали да чуем от вас съвети или предложения как да подобрим нашата политика за поверителност.


Сигурност


“БлагоДарител” ЕООД се отнася много сериозно към защитата на личните данни и в тази връзка предприемаме подходящи мерки за защита на вашите лични данни срещу злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неупълномощени промени. Ако смятате, че вашите лични данни не са адекватно защитени или има индикации за неправилна употреба, моля свържете се с нас на адрес: info@blagodaria.bg.